Sistemi propulsivi nautici custom by Top System Surface Drive

TopSystem TE Bat 745

Applicazione Surface Drive TS su Bat 745

/
Applicazione trasmissioni ad eliche di superficie Top System Surface Drives su imbarcazione Bat 745 ARTIK FB